Đăng ký thành viên

Vui lòng chọn 1 trong các gói thành viên bên dưới để đăng ký thành viên
Các gói thành viên
Quyền lợi Miễn phí 3 tháng (dành cho khách hàng mới) Tiêu chuẩn 365.000/năm VIP 1.668.000/năm
Sàn ý tưởng Đọc tin tức sáng tạo toàn cầu Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Đăng ý tưởng (lần) 2 lần 5 lầnKhông giới hạn
Xem ý tưởng (lần) 15 lần15 lầnKhông giới hạn
Tiếp cận thông tin tác giả ý tưởng (lần) 2 lần5 lần30 lần
Ý tưởng được đăng trong mục ý tưởng nổi bật trong tuần Không
Kiến thức Truy cập vào Ngân Hàng Kiến Thức
(Video chia sẻ bài học, kinh nghiệm trong hành trình Bách Nghệ Thực Hành)
KhôngKhông
Kết nối & tư vấn
(Hotline - Nội dung - Phản hồi - Hướng dẫn)
Kết nối giải đáp thắc mắc với Kỷ Lục Gia Việt Nam KhôngKhông
Kết nối giải đáp thắc mắc với Kỷ Lục Gia Thế Giới KhôngKhông
Tư vấn và cung cấp ý tưởng xác lập kỷ lục VN
Sự kiện Tham gia các Sự Kiện Giao lưu với Chuyên Gia là các Kỷ Lục Gia
Tham gia Sự Kiện Kết Nối Nhà Đầu Tư là các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam và Thế giới
Ưu tiên được tham gia sự kiện do Ideastime & Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam tổ chức
Niên lịch Lưu giữ những cột mốc lịch sử & thành tựu của các đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam
Ứng dụng Ong Vàng Được cấp tài khoản ứng dụng Ong Vàng và cập nhật thông tin truyền thông về doanh nghiệp, cá nhân
Dịch vụ khác Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam và được công bố trên ngân hàng bản quyền thế giới

Miễn phí 3 tháng

(dành cho khách hàng mới)
 • Đọc tin tức sáng tạo toàn cầu không giới hạn
 • 15 lần xem ý tưởng
 • 2 lần đăng ý tưởng
 • 2 lần tiếp cận thông tin tác giả ý tưởng
 • Ý tưởng được đăng trong mục ý tưởng nổi bật trong tuần
 • Tư vấn và cung cấp ý tưởng xác lập kỷ lục VN
 • Tham gia các Sự Kiện Giao lưu với Chuyên Gia là các Kỷ Lục Gia
 • Tham gia Sự Kiện Kết Nối Nhà Đầu Tư là các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam và Thế giới
 • Ưu tiên được tham gia sự kiện do Ideastime & Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam tổ chức
 • Lưu giữ những cột mốc lịch sử & thành tựu của các đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam
 • Được cấp tài khoản ứng dụng Ong Vàng và cập nhật thông tin truyền thông về doanh nghiệp, cá nhân
 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam và được công bố trên ngân hàng bản quyền thế giới

Tiêu chuẩn

365,000 
 • Đọc tin tức sáng tạo toàn cầu không giới hạn
 • 15 lần xem ý tưởng
 • 5 lần đăng ý tưởng
 • 5 lần tiếp cận thông tin tác giả ý tưởng
 • Tư vấn và cung cấp ý tưởng xác lập kỷ lục VN
 • Tham gia các Sự Kiện Giao lưu với Chuyên Gia là các Kỷ Lục Gia
 • Tham gia Sự Kiện Kết Nối Nhà Đầu Tư là các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam và Thế giới
 • Ưu tiên được tham gia các sự kiện do Tổ Chức Ý Tưởng Việt Nam tổ chức
 • Lưu giữ những cột mốc lịch sử & thành tựu của các đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam
 • Được cấp tài khoản ứng dụng Ong Vàng và cập nhật thông tin truyền thông về doanh nghiệp, cá nhân
 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam và được công bố trên ngân hàng bản quyền thế giới

VIP

1,668,000 
 • Đọc tin tức sáng tạo toàn cầu không giới hạn
 • Không giới hạn xem ý tưởng
 • Không giới hạn đăng ý tưởng
 • 30 lần tiếp cận thông tin tác giả ý tưởng
 • Ý tưởng được đăng trong mục ý tưởng nổi bật trong tuần
 • Truy cập vào Ngân Hàng Kiến Thức
  (Video chia sẻ bài học, kinh nghiệm trong hành trình Bách Nghệ Thực Hành)
 • Kết nối giải đáp thắc mắc với Kỷ Lục Gia Việt Nam
  (Hotline – Nội dung – Phản hồi – Hướng dẫn)
 • Kết nối giải đáp thắc mắc với Kỷ Lục Gia Thế Giới
  (Hotline – Nội dung – Phản hồi – Hướng dẫn)
 • Tư vấn và cung cấp ý tưởng xác lập kỷ lục VN
 • Tham gia các Sự Kiện Giao lưu với Chuyên Gia là các Kỷ Lục Gia
 • Tham gia Sự Kiện Kết Nối Nhà Đầu Tư là các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam và Thế giới
 • Ưu tiên được tham gia sự kiện do Ideastime & Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam tổ chức
 • Lưu giữ những cột mốc lịch sử & thành tựu của các đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân tại Việt Nam
 • Được cấp tài khoản ứng dụng Ong Vàng và cập nhật thông tin truyền thông về doanh nghiệp, cá nhân
 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam và được công bố trên ngân hàng bản quyền thế giới