Results Found

cammera phát hiện người và động vật còn trong xe.

Nguyễn thanh cảnh Thanh cảnh
Ngày đăng: 10/01/2023

Dự án hệ thống quán coffee và đồ uống tốt cho sức khỏe

Võ Xuân Tuấn Vũ
Ngày đăng: 30/11/2022
Lĩnh vực: Ẩm thực,

Dịch vụ người hỗ trợ điểm đến

Phan Quốc Việt
Ngày đăng: 09/09/2022
Lĩnh vực: Ẩm thực,

Ứng dụng đỗ xe hộ

Hiếu Trần
Ngày đăng: 31/08/2022
Lĩnh vực: Ẩm thực,

Phân loại rác cho thành phố

Phạm Thư Thị Anh
Ngày đăng: 15/08/2022
Lĩnh vực: Môi trường,
Xem thêm