[SỰ KIỆN KỶ LỤC] – HÀNH TRÌNH KHƠI NGUỒN VÀ CHINH PHỤC Ý TƯỞNG KỶ LỤC  ĐỂ TRỞ THÀNH KỶ LỤC GIA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Đã diễn ra

[SỰ KIỆN KỶ LỤC] – HÀNH TRÌNH KHƠI NGUỒN VÀ CHINH PHỤC Ý TƯỞNG KỶ LỤC ĐỂ TRỞ THÀNH KỶ LỤC GIA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Giá vé: CHỈ DÀNH DO CỘNG ĐỒNG KỶ LỤC GIA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Toàn Quốc
Tháng 9
09
Thứ Sáu
[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] ĐẠI TIỆC BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ
Đã diễn ra

[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] ĐẠI TIỆC BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ

Giá vé: 1.100.000 VNĐ - 4.400.000 VNĐ
Hồ Chí Minh
Tháng 6
28
Thứ Ba
[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] – LỄ HỘI ĐẶC SẢN BIỂN VIỆT NAM
Đã diễn ra

[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] – LỄ HỘI ĐẶC SẢN BIỂN VIỆT NAM

Giá vé: MIỄN PHÍ THAM GIA
Toàn Quốc
Tháng 3
17
Thứ Năm