Thông tin liên hệ

Địa chỉ

TW HỘI KỶ LỤC GIA VN
TỔ CHỨC KỶ LỤC VN-VIETKINGS
NGÂN HÀNG Ý TƯỞNG VN
148 Hồng Hà, phường 9,
Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Email

noidungkyluc@gmail.com
sanytuong.bqt@gmail.com

Số điện thoại

Hotline : 0983334555
Điện thoại : (0283) 8477477
Đăng ký Kỷ lục : 0833368555 - 0852334555 - 0908254258
Văn phòng Đề cử Kỷ lục Viện Kỷ lục Việt Nam (VIETMASTER) : 0843158555
Văn phòng đề cử Kỷ lục Quốc tế : 0853334555