Lợi thế đầu tư thị trường quốc tế:

+ Độ thanh khoản T + 0 ( Giao dịch liên tục )
+ Vốn thấp
+ Giao dịch mọi lúc mọi nơi.
 
ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzf-tGXmWsbpzHQs-ItlPBUNMN8mudI1v7NI0qZZdZcmNERQ/viewform